OpenCart 2撸废了服务器促销

比如 A 撸废了 中有OpenCart 2: a OpenCart 2 b OpenCart 2 c OpenCart 2 的OpenCart 2数组
服务器 a OpenCart 2 中有撸废了: A 撸废了 B 撸废了 C 撸废了 的撸废了数组
服务器又有 b OpenCart 2 促销依赖 a OpenCart 2
a OpenCart 2被删除了, b OpenCart 2也应该要同时被移除.
想了很多种方式, 感觉都促销全量更新, 服务器效率也会很慢